Onderzoek

Sinds 1958 wordt er aan de UGent aan onderzoek en onderwijs gedaan in de Arabistiek en Islamkunde, het onderzoeksdomein dat zich bezighoudt met de studie van de Arabische taal- en letterkunde en van de islamitische geschiedenis, religie en cultuur. Tot de nationaal en internationaal gerenommeerde Arabisten en Islamologen die in dit kader aan de UGent verbonden zijn geweest behoren onder andere de professoren Armand Abel, Geert Jansens, Marc Plancke en Urbain Vermeulen.

Sinds de jaren 1980 heeft dat onderzoeksdomein zich globaal sterk verder ontwikkeld, en is het in navolging van de ontwikkeling van de humane wetenschappen en onder impuls van een kritisch post-modernisme gediversifieerd, verder geïntegreerd in de grote humane wetenschapstakken (taalkunde, letterkunde, geschiedenis, kunstwetenschappen, godsdienstwetenschappen, antropologie, politieke wetenschappen, rechten, …) en voorwerp van inter- en transdisciplinair onderzoek. Ook aan de UGent heeft deze evolutie van verandering en specialisatie zich voorgedaan, en blijft ze bovendien in volle gang.

Vandaag ligt het zwaartepunt van deze onderzoekseenheid aan de de Faculteit Lettern en Wijsbegeerte van de UGent in het onderzoek naar:

  • de cultuur en geschiedenis van premodern islamitisch West-Azië, met de nadruk op vraagstukken omtrent staatsvorming, kennispraktijken, historisch bewustzijn, communicatie en materialiteit (zie www.mamluk.ugent.be voor meer informatie)

Caïro                        Caliphate and Kingship                 Order out of Chaos