Hebreeuws & Jodendom

Veerle Adriaenssens

Jozef Plateaustraat 22, bureau C0.09

Adres: Jozef Plateaustraat 22, B-9000 GENT (België)


+32 (0)9 264 35 60

+32 (0)9 264 42 71

 

Activiteiten

Veerle Adriaenssens studeerde Romaanse Filologie aan de Universiteit Gent. Nadien begon ze de studie Oosterse Talen en Culturen, eveneens aan de Universiteit Gent. Ze studeerde af in 2009 met een thesis getiteld : “Het Iberisch Schiereiland: dār-al-ḥarb of dār-al-islām? Fatwa's van Noord-Afrikaanse rechtsgeleerden in de periode 1400-1526." Hierin werd de legitimiteit voor moslims van het verblijf in niet-islamitische landen, meer bepaald in christelijk Spanje aan het einde van de 15e eeuw, onderzocht. De basis van dit onderzoek werd gevormd door fatwa’s van Noord-Afrikaanse rechtsgeleerden van deze periode, in het bijzonder deze van de Malikitische rechtsgeleerde Al-Wanšarīsī.

Op dit ogenblik bereidt ze een doctoraat voor in het kader van het ERC-project: “The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate . Political Traditions and State Formation in 15th century Egypt and Syria.” De bedoeling van dit project is een nieuw licht te werpen op de veranderende machtsstructuren en politieke netwerken van deze periode. Het onderzoek zal gebeuren op basis van een prosopografisch onderzoek van biografische woordenboeken en kronieken.

Onderzoeksinteresses: islamitische politieke cultuur, moslimminderheden, Al-Andalus.