Hebreeuws & Jodendom

Yasser Daoudi

Jozef Plateaustraat 22, bureau C0.09

Post-Adres: Jozef Plateaustraat 22, B-9000 GENT (België)

E
+32 (0)9 264 35 60 

+32 (0)9 264 42 71

 

Activiteiten

Yasser Daoudi behaalde in 2005 het diploma Master in de Oosterse Talen en Culturen aan de Universiteit Gent, met een scriptie getiteld 'Mongools Eurazië tot en met het bewind van Möngke Khān (1251-59);de val van Bagdad in 1258 en de oprichting van het Ilkhanaat'. In deze scriptie behandelt hij in essentie de Mongoolse geschiedenis, vanaf het bestaan van de Mongolen als nomadenstam in de steppe, tot de dood van Möngke Khān in 1259, de derde belangrijke opvolger van Činggis Khān. Nadat hij het bewind van Möngke heeft besproken, richt zijn aandacht zich op de expeditie van Hülegü Khān naar Bagdad. Dit was één van de twee grote expedities die Möngke op het einde van zijn leven had opgezet. Na de val van Bagdad in 1258 richtte Hülegü in Perzië en Irak het Ilkhanaat op. Van het bewind van de verschillende Ilkhāns wordt een overzicht gegeven. De bevindingen uit de gebruikte literatuur worden naast een hedendaagse Arabische visie op de gebeurtenissen uit deze periode gelegd, meer bepaald deze van de Iraakse auteur Abd al-Amir Al-Rufaiy.

Na zijn studies in Gent, volgde Yasser het programma Arabisch aan het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo (2005-2006).

In 2007 behaalde hij de graad van Master in de Internationale Betrekkingen en de Diplomatie. Zijn masterproef handelde over het buitenlands beleid van Jamal Abd al-Nasir.

Momenteel bereidt Yasser een doctoraat voor in het kader van het MMS-onderzoek: "The Mamlukisation of the Mamluk Sultanate . Political Traditions and State Formation in 15th century Egypt and Syria." Hierbij zal hij zich toespitsen op de in deze periode bestaande instellingen.

Interesses: De politieke geschiedenis van Centraal- en West-Azië en Noord-Afrika tijdens de latere middeleeuwen; hedendaagse internationale politieke geschiedenis.