Onderwijs

Arabistiek en Islamkunde (BA)

Midden-Oosten Studies (MA)

Onze infodag gemist? Geen nood, alle informatie blijft online. Er is ook elke dag online infodag! Contacteer de curriculummanager Talen en Culturen, mevr. Inge Claerhout, inge.claerhout@ugent.be.

De opleiding Oosterse Talen en Culturen – afstudeerrichting Arabistiek en islamkunde/Midden-Oosten Studies wil mensen vormen die met kennis van zaken over een complexe regio kunnen spreken. Aangezien het Midden-Oosten een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de regio, ook via beheersing van de diverse Arabische schrijf- en spreektalen, onontbeerlijk in de wereld van vandaag. Wij bieden daarom een gespecialiseerd programma aan, gestoeld op een grondige kennis van cultuur, politiek en samenleving, benaderd vanuit een kritische en onderzoekende geest en met aandacht voor interculturaliteit en taalverwerving.

Tijdens de opleiding Arabistiek en islamkunde/Midden-Oosten Studies leer je verschillende taalvarianten, die allen even actueel blijven: van Koranisch tot Media Arabisch, en van literair tot Egyptisch Arabisch. Door de belangrijke Egyptische filmindustrie, de politieke invloed van Caïro, en het demografisch gewicht van Egypte, was het Egyptisch lang een van de meest verbreide vormen van de Arabische spreektaal. Koranisch, literair, en verwante vormen van, Arabisch spelen dan weer een sleutelrol in de socio-culturele en politieke dynamieken van de hele regio, in verleden én heden. Media Arabisch betreft de standaardtaal gebruikt in Arabischtalige kranten, op radio en televisie, en —tezamen met de spreektalen— op sociale media. Het is precies kennis en beheersing van deze combinatie van taalvarianten die het mogelijk maakt om een compleet, diepgaand en gecontextualiseerd inzicht te verwerven in het studiegebied

Taal- en tekstvakken dienen daarom toch vooral dit grotere doel, om kennis over de regio van het Midden-Oosten te ontsluiten. Via het domeinspecifieke pakket, de gevorderde taal- en tekstvakken, en een onderzoeksluik leer je met kennis van zaken nadenken over cultuur, politiek en samenleving. Daarnaast wordt, aan de hand van een specifiek vakkenpakket, ook het belang benadrukt van ruimere culturele, regionale, en globale dimensies.

Aan het einde van de bachelor krijg je de mogelijkheid om voor één semester (12 lesweken) naar Caïro te trekken. Een dergelijk verblijf biedt je niet alleen een grondig taalbad, maar ook bijkomende academische vorming én praktische ervaring. Het is met andere woorden een waardevolle toevoeging aan je toekomstige CV. In de master kan je dit nog aanvullen met een tweede, meer gespecialiseerd verblijf in Caïro.

Vanaf het tweede bachelorjaar kies je een minor. Minors zijn samenhangende pakketten van opleidingsonderdelen uit een andere discipline dan jouw opleiding. Een minor is als een verbreding van je eigen opleiding bedoeld. De opleiding biedt een aantal vaste minors aan die rekening houden met de arbeidsmarkt en mogelijke vervolgopleidingen: Politieke en sociale wetenschappen, Globalisering en diversiteit, Economie en bedrijfskunde, of een andere Oosterse taal en cultuur, bv. Turks. Je kiest voor een minor die aansluit bij je interesseveld of eigen onderzoek.

Verder studeren na de bacheloropleiding?

  • Master Midden-Oosten Studies (binnen de Oosterse Talen en Culturen): de aansluitende tweejarige master en meteen ook de meest voor de hand liggende keuze.
  • Niet-aansluitende master: de mogelijkheid bestaat om een (tweede) master te behalen in een ander, aanverwant studiedomein, bijvoorbeeld op basis van je minor. Dit gaat vaak gepaard met een voorbereidingsprogramma. Veel voorkomende keuzes zijn de masters Conflict and development, Gender en diversiteit, Internationale Betrekkingen en Diplomatie (UA), etc.
  • Andere mogelijkheden na de master: specifieke lerarenopleiding (SLO), postgraduaat, doctoraat, etc.

Bachelor of Arts in de Oosterse talen en culturen (Arabistiek en islamkunde)

Master of Arts in de Oosterse talen en culturen (Midden-Oosten Studies)