Hebreeuws & Jodendom

Jeroen Vanwymeersch

 

Jozef Plateaustraat 22, bureau C0.11

Adres: Jozef Plateaustraat 22, B-9000 GENT (België)

E
T +32 (0)9 264 41 33
F +32 (0)9 264 42 71

 

 

Onderzoek

Na zijn studies Klassieke Filologie volgde Jeroen Vanwymeersch, eveneens aan de Universiteit Gent, Arabistiek en Islamkunde. Hij studeerde daarin af met een thesis over apostasie (irtidād) en blasfemie (sabb) in de islamwereld, twee misdaden die de sharia traditioneel met de dood bestraft en die nog steeds in de meeste islamitische landen tot allerlei strafmaatregelen kunnen leiden. In het verlengde daarvan leidt hij nu, als FWO-aspirant, een onderzoek naar het gedachtegoed van Taqī ad-Dīn Aḥmad Ibn Taymiyya (1263-1328) omtrent die twee fenomenen en het daaraan gerelateerde concept van bid`a (innovatie; tegenpool van de traditie of sunna). De Syrische moslimgeleerde Ibn Taymiyya beschouwt men als één van de intellectuelen met de meeste impact op de hedendaagse soennitische islam. Zo liet hij, ook inzake geloofsafval, een onuitwisbare indruk achter op de ideeën van belangrijke reformistische denkers zoals Mawdūdī en Quṭb. Recenter, kleurt hij sterk de visie op irtidād en sabb van de immens populaire islamitische TV-predikant al-Qaraḍāwī, alsook de standpunten rond afvalligheid (en het nauw verwante beschuldigen van ongeloof (takfīr)) van bepaalde ideologen van het al-Qaeda-netwerk. Niet alleen echter voor een beter verstaan van het hedendaagse islamitische apostasie– en blasfemievraagstuk is een studie van die moslimgeleerde  onontbeerlijk, maar ook voor de problematiek daaromtrent in zijn eigen tijdvak, daar de man ook één van de belangrijkste figuren is binnen de ganse Mamlukse geschiedenis (1250-1517). Het doel van het onderzoek zal er dan ook uit bestaan om de inhoud en evolutie van Ibn Taymiyya’s ideeën inzake apostasie en aanverwante zaken op diachrone wijze te reconstrueren en in hun eigen intellectueel en socio-politiek kader te plaatsen.