Hebreeuws & Jodendom

Marjolein Vandierendonck

marjolein.jpg Sint-Pietersplein 5, 1.02
Post-Adres: Sint-Pietersplein 6, B-9000 GENT (België)

E
T ++32 (0)9 264 35 56
F ++32 (0)9 264 42 71Onderzoek

Marjolein Vandierendonck studeerde in juni 2006 af als licentiaat in de Oosterse Talen en Culturen na een studie van het Akkadisch en het Sanskriet aan de Universiteit Gent. Haar scriptie handelde over de Oud-Babylonische theofore naamgeving van de stad Sippar. Aangezien dit scripitie-onderwerp kadert binnen het onderzoek verricht door de afdeling Assyriologie van de vakgroep Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika werd zij sinds oktober 2005 tewerkgesteld binnen deze vakgroep.
Sinds de beëindiging van haar studies in juni 2006 verricht zij verder onderzoek naar de geschiedenis van Mesopotamië aan de hand van spijkerschriftbronnen en rolzegels uit het Oud-Babylonische Sippar, die aan de basis liggen van transcripties en databasissen met persoonsnamen, familiestambomen en economische transacties. Het doel van dit onderzoek ligt erin om de databanken verder aan te vullen, alle persoonsnamen te ontleden, te vertalen en te klasseren, een adequate onderverdeling en beschrijving van de rolzegels op poten te zetten, de verschillende bronnen onderling te vergelijken, en op die manier prosopografische reconstructies van de bevolking van Sippar weer te geven.

^top